Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - POIG.01.03.01-00-158/09

English | Polski

Politechnika Śląska

Politechnika Śląska

 

 

Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej ul. Marcina Strzody 9
44-100 Gliwice
tel. +48 (0) 32 237 15 49, +48 (0) 32 237 15 74

Na zdjęciu zespołu od lewej:
mgr Anna Breguła - pracownik administracyjny
dr inż. Danuta Gilner - pracownik badawczy
dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. Politechniki Śląskiej - pracownik badawczy
dr hab. inż. Julita Mrowiec-Białoń - pracownik badawczy
Prof. dr hab. inż. Andrzej Jarzębski - pracownik badawczy, kierownik zespołu
dr inż. Jacek Kocurek - pracownik badawczy i administracyjny w projekcie

 

Katarzyna Szymańska
Adiunkt /pracownik badawczy

Do obowiązków pracownika w zakresie realizacji projektu należy:
Syntetyzowanie czystych i funkcjonalizowanych  nośników krzemionkowych, otrzymywanych z wykorzystaniem mikroemulsji lub niejonowych związków powierzchniowo czynnych jako szablonów porowatej struktury.  Kolejnym etapem pracy jest dobór warunków immobilizacji enzymów na w/w materiałach oraz na monolitach krzemionkowych uzyskiwanych na drodze separacji fazowej.

Tel. 32 237- 27-83
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Anna Breguła
Sam. Księgowa Pełnomocnik Kwestora/ funkcje administracyjne

Do obowiązków pracownika w zakresie realizacji projektu należy:
Sprawy organizacyjne i finansowe

Tel. 32 237-14-69
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Andrzej Jarzębski
profesor zw., kierownik zespołu w Pl. Śląskiej

Do obowiązków pracownika w zakresie realizacji projektu należy:
Kierowanie i nadzór nad  realizacją projektu w P. Śl ; 2) opracowanie koncepcji inżynierii biokatalizatora  i układu procesowego

Tel. 32 237 14 61
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Julita Mrowiec-Białoń
Adiunkt  ze stop. dr hab./pracownik badawczy

Do obowiązków pracownika w zakresie realizacji projektu należy:
Synteza nośników enzymów o zdefiniowanej strukturze, z wykorzystaniem metod: zol-żelowej oraz szablonowania za pomocą liotropowych strukturami ciekłokrystalicznych związków powierzchniowo czynnych i mikroemulsji.  Otrzymanie materiałów o dużej powierzchni właściwej, charakteryzującej się ściśle określoną  hydrofilowością/ hydrofobowością, niezbędną do funkcjonalizacji odpowiednimi grupami organicznymi, zdolnymi do wiązania enzymów. Jednocześnie, materiały te muszą charakteryzować się dużą  porowatością, ułatwiającą transport substratów i produktów. Badanie właściwości otrzymywanych materiałów metodami adsorpcji azotu, spektroskopii FTIR oraz termograwimetrii.

Tel. 32 237- 27-95
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jacek Kocurek
Adiunkt/funkcje administracyjne i badawcze

Do obowiązków pracownika w zakresie realizacji projektu należy:
Praca badawcza dotycząca występujących w zadaniu Projektu aspektach związanych zagadnieniami inżynierii chemicznej: charakterystyki ruchowe mikroreaktorów monolitycznych oraz koordynacja działań pomiędzy pracownikami badawczymi i administracyjnymi w tym udział w przygotowaniu raportów.

Tel. 32 237 1913
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Krzysztof Walczak
Prof. nadzwyczajny/ Z-ca kierownika projektu

Do obowiązków pracownika w zakresie realizacji projektu należy:
Synteza związków modelowych z grup estrów kwasów karboksylowych i interpretacja widm NMR.

Tel. 32 237- 17-92
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Danuta Gillner
Adiunkt /pracownik badawczy

Do obowiązków pracownika w zakresie realizacji projektu należy:
1.Synteza pochodnych 3-amino-1,2-propandiolu z zabezpieczoną grupą aminową.
2.Synteza związków modelowych, pochodnych 3-amino-1,2-propandiolu do badań nad selektywnym rozdziałem mieszaniny racemicznej wobec lipaz.
3.Synteza pochodnych R-3-amino-1,2-propandiolu jako modeli dla celów analitycznych.
4.Opracowanie metod analitycznych.
5.Badania nad rozdziałem mieszaniny racemicznej pochodnych 3-amino-1,2-propandiolu na drodze selektywnego acylowania wobec lipaz natywnych i immobilizowanych.
a.Wpływ temperatury
b.Wpływ rozpuszczalnika
c.Zastosowanie lipaz z różnych organizmów
6.Badania nad rozdziałem mieszanin racemicznych na drodze selektywnej hydrolizy wobec lipaz natywnych i immobilizowanych.
a.Wpływ temperatury
b.Wpływ rozpuszczalnika
c.Zastosowanie lipaz z różnych organizmów

Tel. 32 237- 27-91
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Aktualności

 1. BPCI 2014
  2015-02-04

  Zapraszamy na podsumowanie z Międzynarodowej Konferencji BPCI 2014

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  http://www.icho.edu.pl/bio2014

  Do pobrania
  Pobierz plik: Book of Abstracts.pdfBook of Abstracts.pdf3388 KB

  Więcej…
 2. BPCI 2014
  2014-07-17

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej projektu "Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym" POIG.01.03.01-00-158/09

  23-24 październik 2014 Warszawa

   

   


  Więcej…
 3. Rozstrzygnięcie konkursu "Student-Wynalazca"
  2014-06-30

  W dniu 10 czerwca 2014 r. w Urzędzie Patentowym RP odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

   

  Do pobrania
  Pobierz plik: Dyplom.pdfDyplom.pdf756 KB

  Więcej…