Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - POIG.01.03.01-00-158/09

English | Polski

Publikacje 2014

PUBLIKACJE

 

 • M. Tataruch, J. Heider, J. Bryjak, P. Nowak, D. Knack, A. Czerniak, J. Liesiene, M. Szaleniec* "Suitability of the hydrocarbon-hydroxylating molybdenum-enzymeethylbenzene dehydrogenase for industrial chiral alcohol production" Elsevier Journal of Biotechnology 192 (2014) 400-409
 • Maciej Szaleniec* , Agnieszka Dudzik , Bartłomiej Kozik , Tomasz Borowski ,Johann Heider , MałgorzataWitko "Mechanistic basis for the enantioselectivity of the anaerobic hydroxylation of alkylaromatic compounds by ethylbenzene dehydrogenase" Elsevier Journal of Inorganic Biochemistry 139 (2014) 9-20
 • A. Dudzik & W. Snoch & P. Borowiecki & J. Opalinska-Piskorz & M. Witko & J. Heider & M. Szaleniec "Asymmetric reduction of ketones and ß -keto esters by (S)-1-phenylethanol dehydrogenase from denitrifying bacterium Aromatoleum aromaticum" Springerlink.com Appl Microbiol Biotechnol DOI 10.1007/s00253-014-6309-z
 • Zofia Hrydziuszko1, Agnieszka Dmytryk, Paulina Majewska, Katarzyna Szymańska, Jolanta Liesiene, Andrzej Jarzębski, and Jolanta Bryjak "Screening of lipase carriers for reactions in water, biphasic and pure organic solvent systems"Vol. 61, No 1/2014 1-6
 • Paweł Borowiecki*, Adam M. Wawro, Patrycja Winska, Monika Wielechowska, Maria Bretner "Synthesis of novel chiral TBBt derivatives with hydroxyl moiety.Studies on inhibition of human protein kinase CK2a and cytotoxicity properties" European Journal of Medicinal Chemistry 84 (2014) 364-374
 • Paweł Borowiecki, Małgorzata Włoczewska, Zbigniew Ochal "Asymmetric reduction of 1-(benzoazol-2-ylsulfanyl)propan-2-onesusing whole cells of Mortierella isabellina, Debaryomyces hansenii,Geotrichum candidum and Zygosaccharomyces rouxii"  Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 109 (2014) 9-16
 • Paweł Borowiecki*, Daniel Paprocki and Maciej Dranka "First chemoenzymatic stereodivergent synthesis of both enantiomers of promethazine and ethopropazine Beilstein" J. Org. Chem. 2014, 10, 3038-3055
 • Paweł Borowiecki* "Enantiodifferentiation of promethazine using (S)-()-BINOL as the NMR chiral solvating agent: determination of the enantiomeric purity and performance comparison with traditional chiral HPLC" ElsevierTetrahedron: Asymmetry 26 (2015) 16-23
 • W. Szymanski, M. Zwolinska, S. Klossowski, I. Młynarczuk-Biały, Ł. Biały, T. Issat , J. Malejczyk, R. Ostaszewski "Synthesis of Novel, Peptidic Kinase Inhibitors with Cytostatic/Cytotoxic Activity" Bioorg. Med. Chem., 22, 2014, 1773-1781
 • S. Klossowski, A. Brodzka, M. Cwiklak, R. Ostaszewski, "Chemoenzymatic synthesis and application of new, mild-cleavable chiral auxiliary for synthesis of peptidomimetics via Ugi reaction"  Tetrahedron Asymm., 2014, 25, 435-442,
 • M. Zysk, A. Zadlo, A. Brodzka, C. Wisniewska, R. Ostaszewski, "The unexpected kinetic effect of enzyme mixture: the case of enzymatic esterification". J.Mol.Cat. B,90,2014,255-229;
 • Daniel Jan Strub , Lucyna Balcerzak , Maria Niewiadomska , Józef Kula , Magdalena Sikora , Julia Gibka , Stanisław Lochynski* "Stereochemistry of terpene derivatives. Part 8: synthesis of novel terpenoids from (1S,4R)- and (1R,4S)-fenchone and their comparative odour characteristics" Elsevier Tetrahedron: Asymmetry 25 (2014) 1038-1045
 • Agata Kozioł, Agnieszka Stryjewska, Tadeusz Librowski, Kinga Sałat,  Magdalena Gaweł, Andrzej Moniczewski and Stanisław Lochyński "An Overview of the Pharmacological Properties and Potential Applications of Natural Monoterpenes" Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 2014, 14, 1-13
 • Janeczko T., Kostrzewa-Susłowa E.: Enantioselective reduction of propiophenone formed from 3-chloropropiophenone and stereoinversion of resulting alcohols in selected yeast cultures. Tetrahedron: Asymmetry, 2014, 25, 1264-1269. (IF = 2,165)
 • Janeczko T., Dymarska M., Siepka M., Gniłka R., Leśniak A., Popłoński J., Kostrzewa-Susłow E.: Enantioselective reduction of flavanone and oxidation of cis- and trans-flavan-4-ol by selected yeast cultures. J. Mol. Cat. B-Enzym. 2014, 109, 47-52. (IF = 2,745)
 • Kostrzewa-Susłow E., Dymarska M., Janeczko T.: Microbial transformations of 3-methoxyflavone by the strains of Aspergillus niger. Pol. J. Microbiol. 2014, 63, 111-114. (IF = 0,760)
 • Kostrzewa-Susłow E., Dymarska M., Białońska A., Janeczko T.: Enantioselective conversion of certain derivatives of 6-hydroxyflavanone. J. Mol. Cat. B-Enzym. 2014, 102, 59-65. (IF = 2,745)
 • Gliszczyńska A., Dancewicz K., Hnatejko M., Szczepanik M., Gabryś B.Synthesis of ?-damascone derivatives with a lactone ring and their feeding deterrent activity against aphids and lesser mealworms. RSC Adv., 2014, 4, 39248-39256. (IF = 3,708)
 • Świzdor A., Panek A., Milecka-Tronina N.: Microbial Baeyer-Villiger oxidation of 5?-steroids using Beauveria bassiana. A stereochemical requirement for the 11?-hydroxylation and the lactonization pathway. Steroids 2014, 82, 44-52. (IF = 2,803)
 • Milecka-Tronina N., Kołek T., Świzdor A., Panek A.: Hydroxylation of DHEA and its analogues by Absidia coerulea AM93. Can an inducible microbial hydroxylase catalyze 7?- and 7?-hydroxylation of 5-ene and 5?-dihydro C19-steroids? Bioorg. Med. Chem. 2014, 22, 883-891. (IF 2,903)
 • Grabarczyk M., Mączka W., Wińska K., Żarowska B., Anioł M.: The new halolactones and hydroxylactone with trimethylcyclohexenering obtained through combined chemical and microbial processes. J. Mol. Cat. B-Enzym. 2014, 102, 195-203. (IF = 2,823)
 • Żymańczyk-Duda E.,Klimek-Ochab M.,Brzezińska-Rodak M.,Kozyra K.:Fungal Platform for Direct Chiral Phosphonic Building Blocks Production. Closer Look on Conversion Pathway Applied Biochemistry and Biotechnology 2015, vol.175,nr 3,s. 1403-1411
 • Paulina Majewska, Biotransformations of 2-hydroxy-2-(ethoxyphenylphosphinyl) acetic acid and the determination of the absolute configuration of all isomers. Elsevier  Bioorganic Chemistry 61 (2015) 28-35

 

 

   

Aktualności

 1. BPCI 2014
  2015-02-04

  Zapraszamy na podsumowanie z Międzynarodowej Konferencji BPCI 2014

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  http://www.icho.edu.pl/bio2014

  Do pobrania
  Pobierz plik: Book of Abstracts.pdfBook of Abstracts.pdf3388 KB

  Więcej…
 2. BPCI 2014
  2014-07-17

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej projektu "Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym" POIG.01.03.01-00-158/09

  23-24 październik 2014 Warszawa

   

   


  Więcej…
 3. Rozstrzygnięcie konkursu "Student-Wynalazca"
  2014-06-30

  W dniu 10 czerwca 2014 r. w Urzędzie Patentowym RP odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

   

  Do pobrania
  Pobierz plik: Dyplom.pdfDyplom.pdf756 KB

  Więcej…