Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - POIG.01.03.01-00-158/09

English | Polski

Publikacje 2013

PUBLIKACJE

 • H. Jędrzejewska, Ryszard Ostaszewski J. Mol. Cat. B, 90, 2013, 12-16 ?Studies towards stereoselective bionanocatalysis on gold nanoparticles
 • A. Brodzka , D. Koszelewski, M. Cwiklak, R. Ostaszewski Tetrahedron Asymm., 24, 2013, 427-433 ?The studies on chemoenzymatic synthesis of 3-phenyl-GABA and 4-phenyl-pyrrolid-2-one. The influence of donor of alkoxy group on enantioselective esterification?
 • Klossowski Szymon; Redzej Adam; Szymkuc Sara; Ostaszewski Ryszard ?Studies towards enzymatic kinetic resolutions of 1,?3-?diol peptidomimetics obtained via the Ugi reaction? ARKIVOC 2013, 4, 134-143
 • Jędrzejewska, Hanna., Ostaszewski, Ryszard., ?Studies towards stereoselective bionanocatalysis on gold nanoparticles? J. Mol. Cat. B., 2013, 90, 12-16
 • Klossowski Szymon, Wiraszka Barbara, Berłożecki Stanisław, Ostaszewski Ryszard ?Model Studies on the First Enzyme-?Catalyzed Ugi Reaction? Org. Lett. 2013, 15, 3, 566-569
 • Z. Hrydziuszko, M. Cieńska, J. Bryjak, K. Szymańska, J. Liesiene, Selekcja nośników do immobilizacji lipazy z Pseudomonas cepacia odpowiednich do przeprowadzania hydrolizy estrów. W: XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2013, Kołobrzeg; materiały konferencyjne, 1-6, 2013
 • M. Cieńska, J. Bryjak, J. Liesiene, Stability of cellulose-based carriers in batch and packed-bed reactors, PhD Interdisciplinary Journal. 2013, 1, 13-18, 2013
 • Kinga Kozyra, Małgorzata Brzezińska-Rodak, Magdalena Klimek-Ochab, Ewa Żymańczyk-Duda, Biocatalyzed kinetic resolution of racemic mixtures of chiral ?-aminophosphonic acids, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 91 (2013): 32?36.
 • Kinga Kozyra, Magdalena Klimek-Ochab, Małgorzata Brzezińska-Rodak, Ewa Żymańczyk-Duda, Direct determination of enantiomeric enrichment of chiral, underivatized aminophosphonic acids ? useful for enantioselective bioconversion results evaluation, Central European Journal of Chemistry, 11 (2013): 1542?1547.
 • M. Górak, E. Żymańczyk-Duda, M. Brzezińska-Rodak, M. Klimek-Ochab; Amino acids mineralization by Serratia marcescens,, BioTechnologia, vol. 94 (3) str. 269-274 (2013), ISSN: 0860-7796
 • A. Stryjewska, K. Kiepura, T. Librowski, S. Lochyński Biotechnology and genetic engineering in the new drug development. Part I. DNA technology and recombinant proteins; Pharmacol Rep 65, 1075-1085, 2013;
 • A. Stryjewska, K. Kiepura, T. Librowski, S. Lochyński Biotechnology and genetic engineering in the new drug development. Part II. Monoclonal antibodies, modern vaccines and gene therapy Pharmacol Rep 65, 1086-1101, 2013;
 • A.Stryjewska, K. Kiepura, T. Librowski, S. Lochyński Biotechnology and genetic engineering in the new drug development. Part III. Biocatalysis, metabolic engineering and molecular modelling Pharmacol Rep 65, 1102-1111, 2013
 • A. Dudzik, B. Kozik, M. Tataruch, A. Wójcik, D. Knack, T. Borowski, J. Heider, M. Witko, M. Szaleniec, "The reaction mechanism of chiral hydroxylation of p-OH and p-NH2 substituted compounds by ethylbenzene dehydrogenase", Can. J. Chem., 91 (2013) 775-786
 • M. Szaleniec, A. Dudzik, B. Kozik, T. Borowski, J. Heider, M. Witko, Mechanistic basis for the Enantioselectivity of Anaerobic Hydroxylation of Alkylaromatic compounds by Ethylbenzene Dehydrogenase., J. Inorg Biochem. JIB-13-0535, R2 (revision)
 • M. Szaleniec ?Badania mechanizmu i enancjoselektywności reakcji oraz modelowanie reaktywności dehydrogenazy etylobenzenowej zaawansowanymi metodami eksploracyjnej analizy danych. Badania eksperymentalne i teoretyczne.? praca habilitacyjna, IKiFP PAN, 2013
 • K. Szymańska, W. Pudło, J. Mrowiec-Białoń, A. Czardybon, J. Kocurek, A.B. Jarzębski, Immobilization of invertase on silica monoliths with hierarchical pore structure to obtain continuous flow enzymatic microreactors of high performance, Microporous and Mesoporous Materials, 2013, 170, 75-82
 • S. Boncel A. Zniszczoł, K. Szymańska, A. Jarzębski, K. Walczak, Alkaline lipase from Pseudomonas fluorescens non-covalently immobilised on multi-wall carbon nanotubes in fast and enantioselective transesterifications towards solketal esters, Tetrahedron, Enzyme Microb Technol. 2013 Sep 10;53(4):263-70
 • A. Drożdż, A. Chrobok, S. Baj, K. Szymańska, J. Mrowiec-Białoń, A. Jarzębski, An efficient silica-supported lipase as a biocatalyst for the chemo-enzymatic Baeyer?Villiger oxidation of cyclic ketones, Applied Catalysis A: General, 467 (2013) 163?170
 • A. Zniszczoł, K. Walczak, Lipases aided esterification of (2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, Letters in Organic Chemistry 10 (2013)
 • A. M.Wawro, M.Wielechowska, M. Bretner, Synthesis of new optically pure tetrabromobenzotriazole derivatives via lipase-catalyzed transesterification. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 2013 , (87), 44-50
 • P. Borowiecki, M. Milner-Krawczyk, D.Brzezińska, M.Wielechowska, J. Plenkiewicz, Synthesis and Antimicrobial Activity of Imidazolium and Triazolium Chiral Ionic Liquids. European Journal of Organic Chemistry; 2013, (4), 712-720
 • Borowiecki, P., Milner-Krawczyk, M., Plenkiewicz, J., Chemoenzymatic synthesis and biological evaluation of enantiomerically enriched 1-(?-hydroxypropyl)imidazolium-and triazolium-based ionic liquids. Beilstein Journal of Organic Chemistry, 2013, (9), 516-525
 • Borowiecki, P., Fabisiak, M., Ochal, Z. Lipase-catalyzed kinetic resolution of 1-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl) propan-2-ol with antifungal activity: A comparative study of transesterification versus hydrolysis. Tetrahedron, 2013, 69 (23), 4597-4602
 • Borowiecki, P., Bretner, M. Studies on the chemoenzymatic synthesis of (R)- and (S)-methyl 3-aryl-3-hydroxypropionates: The influence of toluene-pretreatment of lipase preparations on enantioselective transesterifications. Tetrahedron Asymmetry , 2013, 24 (15-16) , 925-936
 • Borowiecki, P., Balter, S., Justyniak, I., Ochal, Z. First chemoenzymatic synthesis of (R)- and (S)-1-(9H-fluoren-9-yl)ethanol. Tetrahedron Asymmetry, 2013, 24 (18) , 1120-1126
 • Jagoda Szyszkowiak, Paulina Majewska* Microbial biotransformation of two phosphonoacetic acid derivatives bearing two stereomeric centres  BioTechnologia Journal of Biotechnology,Computational Biology and Bionanotechnology vol.94(4), pp.425-431, 2013
 • A.Stryjewska,A.Głąb "Biotransformacje wybranych monoterpenów jako prekursorów pożądanych w przemyśle perfumeryjnym substancji olfaktorycznych " Na pograniczu chemii i biologi TOM XXXI 27-35 ISBN 978-83-232-2683-3
 • Świzdor A.: Baeyer-Villiger oxidation of some C19 steroids by Penicillium lanosocoeruleum. Molecules 2013, 18, 13812-13822. (IF=2,428)
 • Gniłka R., Wawrzeńczyk C. ?Synthesis of Sabina ?-Lactones and Sabina ?-Lactams from (+)-Sabinene? Aust. J. Chem., 2013, 66, 1399-1405. (IF = 1,869)
 • Grudniewska A., Dancewicz K., Białońska A., Wawrzeńczyk C., Gabryś B. Piperitone-Derived Saturated Lactones: Synthesis and Aphid Behavior-Modifying Activity. J Agric Food Chem, 2013, 61, 3364?3372. (IF = 2.906)
 • Grudniewska A., Wawrzeńczyk C. Lactones 41. Synthesis and Microbial Hydroxylation of Unsaturated Terpenoid Lactones with p-Menthane Ring Systems. Molecules 2013, 18, 2778-2787. (IF = 2,386)
 • Tronina T., Bartmańska A., Filip-Psurska B., Wietrzyk J., Popłoński J., Huszcza E. Fungal metabolites of xanthohumol with potent antiproliferative activity on human cancer cell lines in vitro. Bioorgan Med Chem 2013, 21, 2001-2006. (IF = 2,921)
 • Tronina T.Bartmańska A.Milczarek M.Wietrzyk J.Popłoński J.Rój E.Huszcza E. Antioxidant and antiproliferative activity of glycosides obtained by biotransformation of xanthohumol. Bioorg Med Chem Lett 2013, 23, 1957-1960. (IF = 2,554)
 • Bartmanska A., Tronina T., Huszcza E.: Microbial Sulfation of 8-Prenylnaringenin. Z Naturforsch 2013, 68c, 231-235. (IF = 0,604)
 • Popłoński J., Tronina T., Huszcza E.: Photochemical transformations of xanthohumol, Tetrahedron letters, 2013, 54, 6035-6036. (IF = 2,397)
 • Janeczko T., Dmochowska-Gładysz J., Szumny A., Kostrzewa-Susłowa E.: Enantioselective reduction of 4-chromanone and its derivatives by selected filamentous fungi. J. Mol. Cat. B-Enzym. 2013, 97, 278-282. (IF = 2,745)
 • Janeczko T., Gładkowski W., Kostrzewa-Susłowa E.: Microbial production of dihydrochalcones and its derivatives as the food sweeteners. J. Mol. Cat. B-Enzym. 2013, 98, 55-61. (IF = 2,745)
 • Bartmańska, A., Tronina, T., Popłoński, J., Huszcza, E.: Biotransformations of prenylated hop flavonoids for drug discovery and production. Curr. Drug. Metab. 2013, 14, 1083-1097. (IF = 4,405)

 

PATENTY

 • Janeczko T., Jodełka W., Mierzejewski R., Kostrzewa-Susłow E.; Sposób wytwarzania 2?-hydroksydihydrochalkonu. (Dec. 14 06 2013) Patent nr 215794
 • Janeczko T., Jodełka W., Mierzejewski R., Kostrzewa-Susłow E.; Sposób wytwarzania dihydrochalkonu. (Dec. 14 06 2013) Patent nr 215795
 • Kołek T., Świzdor A., Milecka N., Panek A.: "Sposób wytwarzania 3?,7?-dihydroksyandrost-5-en-17-onu i 3",7?-dihydroksyandrost-5-en-17-onu." nr 214910, (udzielony 30.09.2013)
 • Kołek T., Świzdor A., Milecka N., Panek A.: "Sposób wytwarzania 3?,7?-dihydroksy-5?-androst-17-onu." nr 214911, (udzielony 30.09.2013)
 • Świzdor A., Kołek T., Białońska A., Panek A.: "Nowy 3b,11a-dihydroksy-17a-oxa-D-homo-androst-5-en-17-on i sposób jego wytwarzania", nr 214913, (udzielony 30.09.2013)
 • Świzdor A., Kołek T., Szejna M., Panek A.: "Sposób wytwarzania 3?,11?-dihydroksy-17a-oxa-D-homo-5?-androstan-17-onu", nr 215117, (udzielony 31.10.2013)
 • Świzdor A., Milecka N., Kołek T., Panek A.: "Sposób wytwarzania 3?,15?-dihydroksy-5?-androst-17-onu", nr 215785, (udzielony 25.06.2013)
 • Szymańska K., Czardybon A.,Pudło W. Jarzębski A. "Sposób otrzymywania heterogenicznych biokatalizatorów enzymatycznych przeznaczonych do pracy w środowiskach niewodnych" nr 216489 (udzielony 05.09.2013)

 

 

 

 

 

   

Aktualności

 1. BPCI 2014
  2015-02-04

  Zapraszamy na podsumowanie z Międzynarodowej Konferencji BPCI 2014

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  http://www.icho.edu.pl/bio2014

  Do pobrania
  Pobierz plik: Book of Abstracts.pdfBook of Abstracts.pdf3388 KB

  Więcej…
 2. BPCI 2014
  2014-07-17

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej projektu "Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym" POIG.01.03.01-00-158/09

  23-24 październik 2014 Warszawa

   

   


  Więcej…
 3. Rozstrzygnięcie konkursu "Student-Wynalazca"
  2014-06-30

  W dniu 10 czerwca 2014 r. w Urzędzie Patentowym RP odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

   

  Do pobrania
  Pobierz plik: Dyplom.pdfDyplom.pdf756 KB

  Więcej…