Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - POIG.01.03.01-00-158/09

English | Polski

Publikacje 2012

PUBLIKACJE

 • A. Brodzka, D. Koszelewski R. Ostaszewski, J. Mol. Cat. B, 82, 2012, 96 ? 101 ?The studies on chemoenzymatic synthesis of Femoxetine?
 • D. Koszelewski, M. Ćwiklak, R. Ostaszewski Tetrahedron Asymm., 23, 2012, 1256-1261.?A new chemoenzymatic approach to the synthesis of chiral 4-aryl-1,4-dihydro-2H-isoquinolins via enzymatic resolution of 2-acetyl-4-phenyl-1,4-dihydro-2H-isoquinolin-3-one?.
 • A. Żądło, R. Ostaszewski Copernican Letters 3, 2012, 171-177 ?Studies toward chemoenzymatic synthesis of nonracemic ?-bromophenylacetic acid?
 • C. Wiśniewska, R. Ostaszewski Copernican Letters 3, 2012, 153-158?The studies on enzymatic kinetic resolution of racemic ?,?-disubstituted ?-ketoesters?
 • Klossowski, S., Muchowicz, A., Firczuk, M., Swiech, M., Redzej, A., Gołąb, J., Ostaszewski, R., ?Studies toward Novel Peptidomimetic Inhibitors of Thioredoxin? Thioredoxin Reductase System? J. Med. Chem. 2012, 55 (1), 55 ? 67
 • Szymkuć, S., Ostaszewski, R., ?Biocatalytic methods for preparation of nonracemic arylallylic alcohols? Wiadomosci Chemiczne 2012, 66 (1-2), 93-118
 • Ostaszewski, R., Klossowski, S., Ziuzia, I., Szokalska, A., Swiech, M., Golab, J., ?Preparation of novel esters (acyloxymethyl)acrylamide as inhibitors of the thioredoxin-thioredoxin reductase system? PCT Int. Appl. 2012, WO 2012050465 A1 20120419
 • M. Cieńska, M. Lewańczuk, K. Labus, J. Bryjak, ?Detekcja związków fenolowych z wykorzystaniem membran poliamidowych z immobilizowaną tyrozynazą?, Inż. Aparat. Chem. 2012, 51, 4, 106-107
 • K. Labus, J. Bryjak, ?Kinetyka utleniania związków fenolowych z udziałem tyrozynazy natywnej i immobilizowanej?, Inż. Aparat. Chem. 2012, 51, 4, 145-147
 • Labus K., Gancarz I., Bryjak J.: Immobilization of laccase and tyrosinase on untreated and plasma-treated cellulosic and polyamide membranes , Mat. Sci. Eng. C, 32, 2012, 228-235
 • Ewa Żymańczyk-Duda, Magdalena Klimek-Ochab Stereoselective biotransformations as an effective tool for the synthesis of chiral compounds with P-C bond ? scope and limitations of the methods, Current Organic Chemistry, 16 (11), 1408-1422, 2012.
 • A. Stryjewska, K. Kiepura, S. Lochyński Przekształcenia mikrobiologiczne pochodnych fenchanu Prace Naukowe Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej 10, 81-85, 2012;
 • M. Szaleniec, A. Salwiński, T. Borowski, J. Heider, M. Witko, "Quantum chemical modeling studies of ethylbenzene dehydrogenase activity", Int. J. Quant. Chem., 112 (2012) 1990?1999
 • D. Knack, C. Hagel, M. Szaleniec, A. Dudzik, A. Salwinski, J. Heider, "Substrate and Inhibitor Spectra of Ethylbenzene Dehydrogenase: Perspectives on Application Potential and Catalytic Mechanism", Appl. Environ. Microbiol. 2012, 78(18):6475. DOI:10.1128/AEM.01551-12.
 • J. Bryjak, K. Szymańska, A.B. Jarzębski, Laccase immobilisation on mesostructured silicas, Chemical Process Engineering 33(4) (2012) 611-620
 • P. Borowiecki, M. Poterała, J. Maurin, M. Wielechowska, J. Plenkiewicz, Preparation and thermal stability of optically active 1,2,4-triazolium-based ionic liquids. ARKIVOC, 2012, (viii), 262-281.
 • Kostrzewa-Susłow E., Janeczko T.: Microbial transformations of 7-hydroxyflavanone. The Scientific World Journal ID 254929 (2012) 8 pages (IF = 1,524)
 • Janeczko T., Panek A., Świzdor A., Dmochowska-Gładysz J., Kostrzewa-Susłow E.; Enantioselective dynamic processes reduction of ?- and ?-tetralone and stereoinversion of resulting alcohols in a selected strain culture. Curr. Microbiol. (2012) 65: 189-194. (IF = 1,815) Kostrzewa-Susłow E., Janeczko T.: Microbial transformations of 7-methoxyflavanone. Molecules 2012, 17, 14810-14820. (IF = 2,386)Szliszka E,
 • Kostrzewa-Susłow E, Bronikowska J, Jaworska D, Janeczko T, Czuba ZP, Król W.: Synthetic flavanones augment anticancer effect of tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL).  Molecules 2012, 17, 11693-11711. (IF = 2,386) Bartmańska A., Tronina T., Huszcza E.: Transformation of 8-Prenylnaringenin by Absidia coerulea and Beauveria bassiana. Bioorg Med Chem Lett 2012, 22, 6451-6453. (IF = 2,554)
 • Kostrzewa-Susłow E., Dorynek M., Janeczko T.: Transformacje mikrobiologiczne 7-aminoflawonu. Flawonoidy i ich zastosowanie, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, (2012) (przyjęta do druku) (IF = 0)
 • Kostrzewa-Susłow E., Dmochowska-Gładysz J., Janeczko T., Środa K., Michalak K., Palko A.: Microbial transformations of 6- and 7-methoxyflavone in Aspergillus niger and Penicillium chermesinum cultures. Z Naturforsch 2012,67c , 411-417. (IF = 0,772)
 • Janeczko T., Milecka N., Kostrzewa-Susłow E.; ?Przemysłowe znaczenie mikrobiologicznych hydroksylacji związków steroidowych (Importance of industrial microbial hydroxylation of steroids)? Przemysł Chemiczny 91 (5), (2012) 767-771. (IF = 0,347)
 • Gniłka R., Szumny A., Białońska A., Wawrzeńczyk C. ?Lactones 39. Chemical and microbial synthesis of lactones from (?)-?- and (+)-?-thujone? Phytochemistry letters, 5, 340-345, 2012 (IF = 1,222)
 • Janeczko T., Świzdor A., Dmochowska-Gładysz J., Białońska A., Ciunik Z. Kostrzewa-Susłow E.; ?Novel metabolites of DHEA and progesterone obtained in Didymosphearia igniaria KCH 6670 culture? J. Mol. Cat. B-Enzym. (2012) 82: 24-31 (IF = 2,735)
 • Grabarczyk M. ?Fungal strains as catalysts for the biotransformation of halolactones by hydrolytic dehalogenation with the dimethylcyclohexane system?. Molecules 2012, 17, 9741-9753. (IF = 2,386)
 • Milecka-Tronina N., Panek A., Świzdor A.; ?Neurosteroidy, budowa i działanie? Na pograniczu chemii i biologii, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2012, str. 67-78. (IF = 0)

 

 

   

Aktualności

 1. BPCI 2014
  2015-02-04

  Zapraszamy na podsumowanie z Międzynarodowej Konferencji BPCI 2014

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  http://www.icho.edu.pl/bio2014

  Do pobrania
  Pobierz plik: Book of Abstracts.pdfBook of Abstracts.pdf3388 KB

  Więcej…
 2. BPCI 2014
  2014-07-17

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej projektu "Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym" POIG.01.03.01-00-158/09

  23-24 październik 2014 Warszawa

   

   


  Więcej…
 3. Rozstrzygnięcie konkursu "Student-Wynalazca"
  2014-06-30

  W dniu 10 czerwca 2014 r. w Urzędzie Patentowym RP odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

   

  Do pobrania
  Pobierz plik: Dyplom.pdfDyplom.pdf756 KB

  Więcej…