Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - POIG.01.03.01-00-158/09

English | Polski

Publikacje 2011

PUBLIKACJE

 • H. Hibner, Ryszard Ostaszewski Wiadomości Chemiczne w, 65, 2011 , 557-58 ?Zastosowania enzymów z tkanek zwierzęcych w syntezie organicznej i biokatalizie część I Hydrolazy
 • H. Hibner, Ryszard Ostaszewski Wiadomości Chemiczne w, 65, 2011, 585 ? 607?Zastosowania wybranych enzymów z tkanek zwierzęcych w syntezie organicznej i biokatalizie, część II oksydoreduktazy, transferazy, liazy, izomerazy?
 • Labus K., Turek A., Liesiene J., Bryjak J.: Efficient Agaricus bisporus tyrosinase immobilization on cellulose-based carriers. Biochem. Eng. J., 2011, 56, 232-240; Labus K., Bryjak J., Szymańska K.,
 • Magdalena Klimek-Ochab, Małgorzata Brzezińska-Rodak, Ewa Żymańczyk-Duda, Barbara Lejczak, Paweł Kafarski Comparative study of the microbial cells disruption ? scope and limitation of the methods, Folia Microbiologica., Vol. 56, 5,469-475, 2011.
 • Ewa Żymańczyk-Duda, Małgorzata Brzezińska-Rodak, Magdalena Klimek-Ochab, Barbara Lejczak Application of the Beauveria bassiana strain for the enantioselective oxidation of the diethyl 1-hydroxy-1-phenylmethanephosphonate, Current Microbiology, Vol. 62, 4, 1168-1172, 2011.
 • Małgorzata Brzezińska-Rodak Magdalena Klimek-Ochab,, Ewa Żymańczyk-Duda, Paweł Kafarski Biocatalytic resolution of enantiomeric mixtures of 1-aminoethanephosphonic acid. Molecules. Vol. 16, 7, 5896-5904 2011.
 • Barbara Malinowska, Barbara Lejczak, Paweł Kafarski selektywna hydroliza pierścienia ?-laktamowego 4-oksoazetid-2-ylo fosfonianu dimetylowego, Przemysł Chemiczny, Vol. 9, 5, 907-909, 2011
 • Monika Górak, Ewa Żymańczyk-Duda, Zastosowanie hydrolaz w biotransformacji epoksydów- możliwości i ograniczenia. Na pograniczu chemii i biologii. T. 27/ pod red. Henryka Koroniaka i Jana Barciszewskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011. s. 239-246.
 • Barbara Malinowska, Paulina Majewska Paweł Szatkowski, Paweł Kafarski, Barbara Lejczak, Kinetic resolution of (?)-diethyl- and dibenzyl hydroxy(phenyl)methanephosphonates and their acyl derivatives with lipases, Biocatalysis and Biotransformation, 2011, 29, 271.
 • R. Kuriata-Adamusiak, D. Strub, P. Szatkowski, S. Lochyński Biotransformation of bicyclic terpenoid ketones towards new compounds with olfactory properties Flavour Fragr J 26, 351-358, 2011;
 • Zynek, J. Bryjak, K. Szymańska, A.B. Jarzębski, Screening of porous and cellular materials for covalent immobilisation of Agaricus bisporus tyrosinase, Biotechnology and Bioprocess Engineering 16 (2011) 180-189
 • Gliszczyńska A., Świtalska M., Wietrzyk J., Wawrzeńczyk C. Synthesis of a Natural ?-Butyrolactone from Nerylacetone by Acremonium roseum and Fusarium oxysporum Cultures. Natural Product Communications 6 (2011) 367-370
 • Świzdor A., Kołek T., Panek A., Białońska A.. Microbial Baeyer?Villiger oxidation of steroidal ketones using Beauveria bassiana: Presence of an 11?-hydroxyl group essential to generation of D-homo lactones. Biochimica et Biophysica Acta 1811 (2011) 253?262
 • Kołek T., Milecka N., Świzdor A., Panek A., Białońska A. Hydroxylation of DHEA, androstenediol and epiandrosterone by Mortierella isabellina AM212. Evidence indicating that both constitutive and inducible hydroxylases catalyze 7?- as well as 7?-hydroxylations of 5-ene substrates. Org. Biomol. Chem., 2011, 9, 5414

 

PATENTY

 

 • Katarzyna Struszczyk Swita, Łukasz Stanczyk, Mirosława Szczesna-Antczak, Tadeusz Antczak, Stanisław Bielecki "Sposób otrzymywania nierozpuszczalnych preparatów enzymów katalizujacych hydrolize chitozanu" nr 217339 (udzielony 16.08.2011 )
 • Katarzyna Struszczyk Swita, Łukasz Stanczyk, Mirosława Szczesna-Antczak, Tadeusz Antczak, Stanislaw Bielecki "Sposób otrzymywania nierozpuszczalnych preparatów enzymów katalizujacych hydrolize chitozanu" nr 217332  ( udzielony 16.08.2011 )
 • Mirosława Szczesna-Antczak, Łukasz Stanczyk,Tadeusz Antczak, Katarzyna Struszczyk Swita, Stanisław Bielecki "Sposób otrzymywania nierozpuszczalnego preparatu lipazy mucor circinelloides" nr 217686 (udzielony 05.09.2011 )
 • Tadeusz Antczak, Łukasz Stanczyk, Krzysztof Smigielski, Stanisław Bielcki, Mirosława Szczesna-Antczak, Krzysztof Krosowiak, Katarzyna Struszczyk Swita "Sposób otrzymywania nierozpuszczalnego preparatu lipazy mucor racemosus" nr 217695 (udzielony 05.09.2011)
   

Aktualności

 1. BPCI 2014
  2015-02-04

  Zapraszamy na podsumowanie z Międzynarodowej Konferencji BPCI 2014

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  http://www.icho.edu.pl/bio2014

  Do pobrania
  Pobierz plik: Book of Abstracts.pdfBook of Abstracts.pdf3388 KB

  Więcej…
 2. BPCI 2014
  2014-07-17

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej projektu "Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym" POIG.01.03.01-00-158/09

  23-24 październik 2014 Warszawa

   

   


  Więcej…
 3. Rozstrzygnięcie konkursu "Student-Wynalazca"
  2014-06-30

  W dniu 10 czerwca 2014 r. w Urzędzie Patentowym RP odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

   

  Do pobrania
  Pobierz plik: Dyplom.pdfDyplom.pdf756 KB

  Więcej…