Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - POIG.01.03.01-00-158/09

English | Polski

Publikacje 2010

PUBLIKACJE

 • Marek Doskocz, Barbara Malinowska, Piotr Młynarz, Barbara Lejczak, Paweł Kafarski Long range phosphorus?phosphorus coupling constants in bis(phosphorylhydroxymethyl)benzene derivatives. Tetrahedron Letters, Vol. 51, 26, 3406-3411, 2010
 • Kinga Basałyga Ewa Żymańczyk-Duda, Zastosowanie oksydaz aminokwasów. Na pograniczu chemii i biologii. T. 25 / pod red. Henryka Koroniaka i Jana Barciszewskiego. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010. s. 27-32.
 • Dorota Pawlak, Ewa Żymańczyk-Duda Zastosowanie mikroorganizmów jako biokatalizatorów w reakcjach utleniania, Na pograniczu chemii i biologii. T. 25 / pod red. Henryka Koroniaka i Jana Barciszewskiego. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010. s. 27-32.
 • K. Gajcy, S. Lochyński, T. Librowski A Role of GABA Analogues in the Treatment of Neurological Diseases Curr Med Chem 17, 2338-2347 2010;
 • S. Lochynski, D. Strub Medical aspects of cognitive enhancement Prace studentów Politechniki Wrocławskiej Seria konferencje 15, 156-161, 2010;
 • M. Szaleniec, T. Borowski, K. Schühle, M. Witko, J. Heider, "Ab inito modeling of ethylbenzene dehydrogenase reaction mechanism", J. Am. Chem. Soc., 132 (2010) 6014-6024
 • Świzdor A., Białońska A., Kołek T., Panek A. 3 ? ,11 ?-dihydroxy-17a-oxa-D-homo-androst-5-en-17-one. Acta Crystallogr. E66, (2010). o2003.
 • Kostrzewa-Susłowa E., Białońska A., Janeczko T. Disordered (?)-6-propionoxyflavanone. Acta Crystallogr. E66, (2010). o1401. (IF = 0,413)
 • Kostrzewa-Susłow E., Dmochowska-Gładysz J., Janeczko T.: Reakcje dehydrogenacji flawanonów w kulturze szczepu Aspergillus Niger 13/5. Flawonoidy i ich Zastosowanie, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, (2010) str. 158-166. (IF = 0)

 

PATENTY

 

 • Kostrzewa-Susłow E., Dmochowska-Gładysz J., Janeczko T., Białońska A.: "Nowy (?)-6-propionoksyflawon i sposób jego wytwarzania" P-390768, 19.03.2010
 • Kostrzewa-Susłow E., Dorynek M., Janeczko T.:  "Nowy ester 3?-hydroksyflawo-3-yloksymetylowy kwasu mirystynowego i sposób jego wytwarzania" P-392740, 25.10.2010
 • Mirosława Szczesna-Antczak, Tadeusz Antczak, Stanisław Bielecki, Katarzyna Jadwiga Struszczyk, Łukasz Stanczyk " Sposób otrzymywania preparatu immobilizowanej wewnątrzkomórkowej lipazy mucor racemosus w drodze hodowli na podłożu stałym"  nr 215087 ( udzielony 26.07.2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Aktualności

 1. BPCI 2014
  2015-02-04

  Zapraszamy na podsumowanie z Międzynarodowej Konferencji BPCI 2014

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  http://www.icho.edu.pl/bio2014

  Do pobrania
  Pobierz plik: Book of Abstracts.pdfBook of Abstracts.pdf3388 KB

  Więcej…
 2. BPCI 2014
  2014-07-17

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej projektu "Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym" POIG.01.03.01-00-158/09

  23-24 październik 2014 Warszawa

   

   


  Więcej…
 3. Rozstrzygnięcie konkursu "Student-Wynalazca"
  2014-06-30

  W dniu 10 czerwca 2014 r. w Urzędzie Patentowym RP odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

   

  Do pobrania
  Pobierz plik: Dyplom.pdfDyplom.pdf756 KB

  Więcej…