Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - POIG.01.03.01-00-158/09

English | Polski
Strona główna Opracowania o wymiarze praktycznym

Opracowania o wymiarze praktycznym

POIG.01.03.01-00-158/09

 • Instytut Chemii Organicznej PAN Warszawa, Zad.1 Chemoenzymatyczna synteza związków o wysokiej aktywności biologicznej

Prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski

"Enzymatyczny rozdział kinetyczny (EKR) kwasu 3-fenylo-4-pentenowego"

"Dynamiczny rozdział kinetyczny (DKR) kwasu 3-fenylo-4-pentenowego"

"Enzymatyczny rozdział kinetyczny (EKR) kwasu 3-hydroksy-3-p-nitrofenylopropionowego"

"Dynamiczny rozdział kinetyczny (DKR) kwasu 3-hydroksy-3-p-nitrofenylopropionowego"

 

 • Instytut Chemii Organicznej PAN Warszawa, Zad.2 Chemoenzyamtyczna synteza nowych związków o działaniu antynowotworowym

Prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski

"Synteza obu enancjomerów a-(2,4-dimetoksyfenylo)ethylo aminy, chiralnego pomocnika do syntezy związków o działaniu antynowotworowym"

 

 • Politechnika Wrocławska, Zad.3  Funkcjonalne polimery z immobilizowanymi enzymami do prowadzenia biotransformacjii w reaktorach okresowych i przepływowych

Dr hab. Jolanta Bryjak Prof. PWr.

"Zarys technologii otrzymywania immobilizowanej lakazy i tyrozynazy o podwyższonej stabilności operacyjnej"

 

 • Politechnika Wrocławska, Zad.4 Chemoenzymatyczna synteza asymetrycznych fosfonianów.

Prof. zw. dr hab. inż. Paweł Kafarski

"Metoda otrzymywania aktywnych enzymatycznie ekstraktów bezkomórkowych grzybów"

 

 • Politechnika Wrocławska, Zad.5  Chemoenzymatyczna synteza pochodnych terpenoidowych o potencjalnej aktywności biologicznej

Prof. dr hab. inż. Stanisław Lochyński

"Biosynteza(-)-7-hydroksy-2-fenchonu

"Chemoenzymatyczna synteza (+)-7-hydroksy-2-fencholu


 • Instytut Katalizy i Fizykochemii PAN Kraków, zad.6  Biokatalityczne metody syntezy alkoholi chiralnych

Dr hab. Maciej Szaleniec

"Instrukcja chromatograficznej identyfikacji chiralnych produktów reakcji katalizowanej przez dehydrogenazę etylobenzenową"

 

 • Politechnika Śląska,zad.8 Intensywne procesy biotransformacji prowadzone w ciągłych mikroreaktorach o kontrolowanej nanostrukturze- opracowanie przykładowych rozwiązań.

Prof. dr hab.inż. Andrzej Jarzębski

"Procedura funkcjonalizacja powierzchni porowatych materiałów krzemionkowych"

"Procedura otrzymywania  mezoporowatych krzemionkowych nośników enzymów typu MCF o sferycznych porach"

"Procedury otrzymywania mezoporowatych krzemionkowych nośników enzymów typu SBA-15"


 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, zad.9 Synteza i biotransformacje związków flawonoidowych

dr Edyta Kostrzewa-Susłow

"Procedura otrzymywania fotoproduktów ksantohumolu"

 


 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, zad.10 Biotransformacje związków izoprenoidowych

Prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk

"Pozyskiwanie (-)-a-i (+)- B- tujonu z liści żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis L.)"

 

 • Politechnika Warszawska , zad.11 Zastosowanie biokatalizy do syntezy związków heterocyklicznych i lipidów o znaczeniu biologicznym

Prof. dr hab. Maria Bretner

"Opracowanie chemoenzymatycznej metody syntezy optycznie czynnych pochodnych kwasu 3-arylo-3-hydroksypropionowego"

 

 

 

 

 

 

 

   

Aktualności

 1. BPCI 2014
  2015-02-04

  Zapraszamy na podsumowanie z Międzynarodowej Konferencji BPCI 2014

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  http://www.icho.edu.pl/bio2014

  Do pobrania
  Pobierz plik: Book of Abstracts.pdfBook of Abstracts.pdf3388 KB

  Więcej…
 2. BPCI 2014
  2014-07-17

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej projektu "Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym" POIG.01.03.01-00-158/09

  23-24 październik 2014 Warszawa

   

   


  Więcej…
 3. Rozstrzygnięcie konkursu "Student-Wynalazca"
  2014-06-30

  W dniu 10 czerwca 2014 r. w Urzędzie Patentowym RP odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

   

  Do pobrania
  Pobierz plik: Dyplom.pdfDyplom.pdf756 KB

  Więcej…