Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - POIG.01.03.01-00-158/09

English | Polski
Strona główna Media o nas Pryzmat nr 235

Pryzmat nr 235

Naukowcy z Zakładu Chemii Bioorganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej prowadzą badania dotyczące nowych preparatów,które miałyby oddziaływać na centralny układ nerwowy, w szczególności tych do leczenia chorób neurodegeneracyjnych. Fragment wywiadu z Dr hab. inż. Stanisławem Lochyńskim kierujący zespołem.

 

Dr hab. inż. Stanisław Lochyński pracuje nad badaniami związków pochodzenia naturalnego od ponad 30 lat, w swoim dorobku ma ok. 60 patentów, 50 publikacji, brał udział w 65 konferencjach. W tym roku otrzymał Złoty Medal za Długoletnią Służbę dla Politechniki. (Ponadto drugą kadencję jest wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów PWr).

 

Jakie są plany Pańskiego zespołu na najbliższą przyszłość?

Obecnie rozpoczynamy w grupie kilkunastu polskich konsorcjantów wielki pięcioletni grant europejski.

Jego tematem są: ?Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym?. Nasz zespół będzie wykonywał jedno zadanie polegające na poszukiwaniu biotechnologicznych metod otrzymywania substancji o właściwościach farmakologicznych.

Oczywiście, nadal zamierzamy pracować nad substancjami oddziałującymi na centralny układ nerwowy. Trzy zadania są opracowywane na naszym wydziale, koordynatorem głównym całego projektu jest prof. Paweł Kafarski.

Inni konsorcjanci to zespoły z: Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, Instytutu Chemii Organicznej PAN, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN z Krakowa,Instytutu Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej i z Katedry Chemii wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego,a także Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Jak widać, można pozyskać pieniądze na badania, a to jest nasz pierwszy grant nieministerialny. Pozwoli to na rozszerzenie naszych dotychczasowych badań, a nie ukrywam, że do najtańszych one nie należą. Nie chodzi już tylko o same biosyntezy wykonywane za pomocą związków chemicznych lub mikroorganizmów, ale potem też o identyfikację tych związków, gdy trzeba je izolować z utworzonych mieszanin. Następnie przeprowadza się interpretację badań spektroskopowych, które mają potwierdzić, jakie związki się otrzymało, i wstępne badania farmakologiczne. Tych nie robimy sami, ale zlecamy innym podmiotom. Dotychczas, od dwudziestu paru lat, współpracowałem w tej dziedzinie z Zakładem Farmakodynamiki Collegium Medicum UJ.

 

Zapewne grant wiąże się też z korzyściami w postaci sprzętu i zatrudnieniem nowych pracowników?

Teraz w naszym zespole pracuje pięciu doktorantów i jedna asystentka.Właśnie ona jest zatrudniona z tego grantu. W każdym zadaniu są pieniądze przeznaczone na zatrudnienie zarówno asystentów, jak i adiunktów.
A także na zakupy różnego rodzaju sprzętu, np. pomiarowego. Bardzo ważne w naszych badaniach są aparaty do chromatografii, zarówno gazowej, jak i cieczowej, pozwalające na szybką identyfikację postępów reakcji czy powstających nowych produktów.

Aktualności

 1. BPCI 2014
  2015-02-04

  Zapraszamy na podsumowanie z Międzynarodowej Konferencji BPCI 2014

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  http://www.icho.edu.pl/bio2014

  Do pobrania
  Pobierz plik: Book of Abstracts.pdfBook of Abstracts.pdf3388 KB

  Więcej…
 2. BPCI 2014
  2014-07-17

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej projektu "Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym" POIG.01.03.01-00-158/09

  23-24 październik 2014 Warszawa

   

   


  Więcej…
 3. Rozstrzygnięcie konkursu "Student-Wynalazca"
  2014-06-30

  W dniu 10 czerwca 2014 r. w Urzędzie Patentowym RP odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

   

  Do pobrania
  Pobierz plik: Dyplom.pdfDyplom.pdf756 KB

  Więcej…