Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - POIG.01.03.01-00-158/09

English | Polski
Strona główna Media o nas Nauka w Polsce /serwis PAP

Nauka w Polsce /serwis PAP

Nad ulepszeniem technologii produkcji leków i kosmetyków, opartej o biotransformacje - czyli reakcje z udziałem organizmów żywych lub enzymów, będzie pracować grupa instytucji badawczych koordynowana przez Politechnikę Wrocławską. To całkowicie polski projekt, gdzie może pojawić się efekt aplikacyjny - tłumaczy prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski, kierownik konsorcjum.

Badania będą prowadzone przez pięć lat, a przeznaczono na nie ponad 13 milionów złotych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W skład zespołu wchodzą także Politechniki: Warszawska, Łódzka, Śląska, Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

"Chcemy badać biotransformacje w syntezie organicznej związków ważnych z punktu widzenia przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. Naszym celem jest wypracowanie nowych metod ich syntezy oraz ulepszenie już istniejących procedur. Stosując metody biologiczne zamierzamy m.in. zbudować syntony - cząsteczki, z których się skleja leki. Ich zastosowania mogą być bardzo szerokie" - mówi prof. Kafarski.

Projekt nosi nazwę "Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym". Różni partnerzy wyznaczyli sobie w ramach konsorcjum odmienne zadania. Niektórzy w procesach syntezy biologicznej używają bakterii, inni enzymów, kolejni grzybów, jeszcze inna grupa enzymy, grzyby i bakterie przeprowadza w formy o lepszych właściwościach użytkowych, na przykład przez immobilizację. Jeden z partnerów dba o rozwiązania inżynierskie projektu.

Pełny tekst artykułu jest dostępny w serwisie Nauka w Polsce

Aktualności

 1. BPCI 2014
  2015-02-04

  Zapraszamy na podsumowanie z Międzynarodowej Konferencji BPCI 2014

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  http://www.icho.edu.pl/bio2014

  Do pobrania
  Pobierz plik: Book of Abstracts.pdfBook of Abstracts.pdf3388 KB

  Więcej…
 2. BPCI 2014
  2014-07-17

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej projektu "Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym" POIG.01.03.01-00-158/09

  23-24 październik 2014 Warszawa

   

   


  Więcej…
 3. Rozstrzygnięcie konkursu "Student-Wynalazca"
  2014-06-30

  W dniu 10 czerwca 2014 r. w Urzędzie Patentowym RP odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

   

  Do pobrania
  Pobierz plik: Dyplom.pdfDyplom.pdf756 KB

  Więcej…