Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - POIG.01.03.01-00-158/09

English | Polski

Praktyki Studenckie

PRAKTYKI STUDENCKIE NA POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

Informujemy o rozpoczęciu naboru na nieodpłatne praktyki studenckie  w ramach Projektu   "Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym " współfinansowanym ze środków EFRR w ramach POIG.

 

 

OGŁOSZENIE PRAKTYKI STUDENCKIE

Uprzejmie informujemy studentów o możliwości odbycia obowiązkowej nieodpłatnej praktyki studenckiej w projekcie unijnym pt.  ?Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym? (nr POIG.01.03.01-00-158/09-05). Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 1Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1.Projekty rozwojowe, oraz budżetu państwa

Praktyka odbędzie się w miesiącach lipiec-wrzesień 2012 roku, w Instytucie Biochemii Technicznej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Minimalny czas praktyki to 20 dni roboczych.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21.05.2012 r. w pokoju 332 , osoba do kontaktu- mgr Łukasz Stańczyk, tel.42 631 34 46

Ilość miejsc ograniczona.


 

 

 

Aktualności

 1. BPCI 2014
  2015-02-04

  Zapraszamy na podsumowanie z Międzynarodowej Konferencji BPCI 2014

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  http://www.icho.edu.pl/bio2014

  Do pobrania
  Pobierz plik: Book of Abstracts.pdfBook of Abstracts.pdf3388 KB

  Więcej…
 2. BPCI 2014
  2014-07-17

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej projektu "Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym" POIG.01.03.01-00-158/09

  23-24 październik 2014 Warszawa

   

   


  Więcej…
 3. Rozstrzygnięcie konkursu "Student-Wynalazca"
  2014-06-30

  W dniu 10 czerwca 2014 r. w Urzędzie Patentowym RP odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

   

  Do pobrania
  Pobierz plik: Dyplom.pdfDyplom.pdf756 KB

  Więcej…